15.3 C
Xánthi
Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου, 2024
spot_img

Παροχή εκπτώσεων δημοτικών τελών σε άτομα ειδικών κατηγοριών Δήμου Αβδήρων

Παροχή εκπτώσεων δημοτικών τελών, σε άτομα ειδικών κατηγοριών.

ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ (Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού): Α.- Δικαιούχοι Έκπτωσης έως 50%

1. Οι πολύτεκνοι, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείτε αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα ,κατόπιν εκκαθάρισης κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος , μικρότερο των 25.000 € προσαυξημένο κατά 3.000 € για κάθε τέκνο.

Τι ίσχυε μέχρι την προηγούμενη απόφαση

Α) Εισόδημα μικρότερο των είκοσι δυο χιλιάδων (22000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.

Τι ισχύει με την νέα απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που θα εχει ισχύ από 1/1/2023

Α) Εισόδημα ώς είκοσι πέντε (25000) χιλιάδες ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις (3000) χιλιάδες ευρώ για κάθε τέκνο.

•Δηλαδή έχουμε μια προσαύξηση στο εισόδημα τριών χιλιάδων ευρώ (3000).

Τρόπος απόδειξης της ιδιότητας του πολύτεκνου.

•Για την απόδειξη της ιδιότητας του πολύτεκνου προσκομίζουν (υ.α) υπουργική απόφαση υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3-2-2017, αρ. 2 παρ. 2 – Β’ 272:

•Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι εγγεγραμμένοι ή

•βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) (ΚΥΑ) ή

•αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής και πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) (ν. 4316/2014 – ΦΕΚ270/24.12.2014/τ. Α΄).

Επισημάνσεις:

•Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι προσκομίζουν ένα εκ των δύο απαιτουμένων δικαιολογητικών, δεν αποδεικνύουν την πολυτεκνική ιδιότητα και δεν εγγράφονται στον Πίνακα Πολυτέκνων ή Τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, ακόμα και εάν προκύπτει αναμφισβήτητα η πολυτεκνική τους ιδιότητα.

•Αναλυτικά τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσετε στον Δήμο Αβδήρων.

•Δικαιολογητικά:

1.-λογαριασμός της Δ.Ε.Η. (πρόσφατος),

2.-συμβολαιογραφική πράξη κυριότητας του ακινήτου και μισθωτήριο συμβόλαιο όταν πρόκειται για μίσθωση (και τακτοποίηση αυθαιρεσιών όταν υφίσταται τέτοια ή Υ/Δ τετραγωνικών όταν δεν υφίστανται αυθαιρεσίες),

4.-πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

5.-εκκαθαριστικό σημείωμα από την εφορία (η μείωση γίνεται για εισόδημα συνολικό νοικοκυριού, μέχρι του ποσού των 25.000,00€ στις πολύτεκνες οικογένειες όπου το όριο αυξάνεται 3.000/παιδί και για εισόδημα συνολικό.

6.-αστυνομική ταυτότητα,

7.-εξουσιοδότηση, όπου απαιτείται.

8.-Για τις περιπτώσεις πολυτέκνων απαιτείται η κατάθεση όλων των παραπάνω και συμπληρωματικά Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής ιδιότητας που εκδίδεται από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας (ΑΣΠΕ)

Related Articles

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ