Δυο  υπερσύγχρονα απορριμματοφόρα παρέλαβε σήμερα ο Δήμος Αβδήρων

0
75

Ο Δήμος Αβδήρων παρέλαβε δύο απορριμματοφόρα ανοιχτής σκάφης από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από το Τμήμα Καθαριότητας για την αποκομιδή των απορριμμάτων.