Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Μ.Α.Σ. Άρης Πετεινού

0
75

Οι εκλογές διεξήχθησαν στις εγκαταστάσεις του γηπέδου σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας και παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου. Το νέο διοικητικό συμβούλιο έχει θητεία τριών ετών. Πρόεδρος επανεξελέγη ο κύριος Φίλιππος Παραστατίδης. Αναλυτικά η σύνθεση του νέου Δ.Σ. στον ακόλουθο πίνακα…..

Την σύνθεση του νέου διοικητικού του συμβούλιου παρουσίασε ο Μ.Α.Σ. Άρης Πετεινού.

Οι εκλογές διεξήχθησαν στις εγκαταστάσεις του γηπέδου σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας και παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου. Το νέο διοικητικό συμβούλιο έχει θητεία τριών ετών. Πρόεδρος επανεξελέγη ο κύριος Φίλιππος Παραστατίδης. Αναλυτικά η σύνθεση του νέου Δ.Σ. στον ακόλουθο πίνακα…..