16.3 C
Xánthi
Κυριακή, 1 Οκτωβρίου, 2023
spot_img

Δήμος Αβδήρων: Έργα ύψους δυόμιση και πλέον  εκατομμυρίων στην βελτίωση του δικτύου ύδρευσης    

Ο Δήμος Αβδήρων αξιοποιώντας το πρόγραμμα   «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I»  στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης», προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο: «Τοπικές παρεμβάσεις αντικατάστασης αγωγού ύδρευσης νοτίων διαμερισμάτων Δήμου Αβδήρων» με προϋπολογισμό:  2.741.935,48 ευρώ προ Φ.Π.Α.

Το έργο εγκρίθηκε με την υπ’αριθ.πρωτ. 6055/29-1-2019, ΑΔΑ: 609Υ465ΧΘ7-6Β8 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την ημέρα Πέμπτη 26-5- 2022  καταληκτική ημερομηνία και ώρα 10:00 π.μ. στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 31/5/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Related Articles

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ